sobota, 22 września 2012

Dzień Elena

Święto Hainra Elena Imperatora -– jedno z pięciu najważniejszych świąt Kultu Pięciu Bogów. Przypada na równonoc jesienną, w kalendarzu Imperium jest więc ruchome. Najczęściej wypada w miesiącu  Elena. W naszym świecie przypada na 22 lub 23 września.

Święto upamiętnia objęcie władzy przez Hainra Elena i utworzenie pierwszego Imperium. Jest prawdopodobnie najstarszym ustanowionym spośród pięciu Dni Bogów. Przed zjednoczeniem Imperium to właśnie wtedy zaczynał się rok w Kaplas, dolinach Gór Północnych i krainie znanej później jako Centcastel. Po dziś dzień to data kończąca roczne rozliczenia, ważna dla ekonomów, bankierów i księgowych na ziemiach ludzi. To czas podsumowania zbiorów, spłacania długów i ściągania należności. Dlatego, obok religijnych obchodów, tego dnia odbywają się świąteczne jarmarki, zwykle zaczynające się dzień wcześniej i trwające jeszcze w następnym.

W przeciwieństwie do pozostałych czterech, Dzień Elena wszystkie Rody obchodzą podobnie. To poważne i spokojne święto, podczas którego odbywają się państwowe parady, zbiorowe modły w świątyniach oraz stateczne uczty na zamkach, w miejskich ratuszach, szlacheckich dworach i pałacach oraz siedzibach cechów.  Aż do zmierzchu wszystko przebiega niezwykle oficjalnie i spokojnie. W tym dniu zabronione są głośne zabawy, muzyka i awantury. Wybacza się je tylko dzieciom, a i to tylko tym, które jeszcze nie zaczęły nauki. Kult obkłada klątwą każdego, kto by wszczynał walki, prowadził wojnę i przelewał krew tego dnia. Nawet w największej potrzebie nie pracują więc cyrulicy, rzeźnicy czy golarze. Nie chowa się wtedy zmarłych bo Elen jest symbolem wiecznego trwania. Ludzkiej nieśmiertelności wyrażającej się w jedności Imperium.

O zmroku zaczyna się święto rodzin. Chociaż to Chmer jest opiekunem domowego ogniska, porządek rodziny odbijający w małej skali całość Imperium jest wielokrotnie przywoływany w Zwoju Elena. Starsi i ważniejsi dają podarki młodszym i im podległym. Dlatego dzieci uwielbiają jesienną równonoc. Często całe rozproszone rodziny i klany zbierają się na ten jeden dzień. By utwierdzić związki, przekazać wieści, opłakać zmarłych i powitać nowych krewnych. W ten dzień starzejące się głowy rodów wyznaczają swoich następców. Po Końcu świata pojawiło się na tym tle wiele konfliktów. Czasami miejsce przeznaczone dla przywódcy pozostaje puste lub zajmuje je niezdolny do podejmowania decyzji starzec. Są domy, w których rządzą kobiety, ale na poziomie rozgałęzionych rodzin zdarza się to niezwykle rzadko. Tworzy to napięcia a nawet otwarte kłótnie. Tradycja świątecznych spotkań pogłębia problem i rozdrapuje stare rany.

Ostatnimi czasy władcy obawiają się dnia Elena. W przeciągu ostatnich trzech lat to właśnie w to święto w różnych miejscach Imperium zdarzyło się przynajmniej kilka zamachów, często z wykorzystaniem alchemicznych dymów czy halucynogennych oparów. Zginęło w nich wielu ważnych ludzi. Ambitnych i wpływowych mężczyzn uważających się za panów świata. Podobny sposób działania i powtarzalność zabójstw przekonały niektórych hrabiów i baronów, że mają do czynienia z heretyckim kultem, usiłującym uderzyć w Kult i jedność Imperium. Świadczy za tym fakt, że wiele ofiar zamachów było kapłanami. Prawda jest jednak zupełnie inna. W święto tradycyjnego porządku społecznego Biała Lilia likwiduje swoich najgorszych wrogów: gwałcicieli, hipokrytów i brutali. W dzień Elena stowarzyszenie działa na rzecz przebudowy jego Imperium.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz