piątek, 25 czerwca 2021

Kurier Wyprawy na Dwory: Zmiany w sile Frakcji

Przedsięwzięcia podejmowane przez ważne osobistości Espoir zmieniły nieco sytuację w prowincji. Oto jak rysuje się siła Frakcji w przeddzień pierwszej historii nowego rozdziału.

(to stan Frakcji po uwzględnieniu wszystkich Przedsięwzięć przesłanych do piątku, godziny 20:00 )


Dwór hrabiny jest ciągle zniszczony, a większość dworzan dostała się w ręce buntowników. Spotyka ich teraz straszliwy los. Nieliczni skryli się w forcie Differo, pod ochroną Zakony Prawości.

Liczebność Sił ekspedycyjnych jest ciągle nieznana, ale raczej nie należy ich lekceważyć - zwłaszcza biorąc pod uwagę, co dzieje się z samym buntem.

Powstanie w Espoir mierzy się z poważnymi problemami. Dochodzi do zamieszek, grabieży i ekscesów. Możni knują intrygi i próbują grać tak, by jak najwięcej na nim zyskać, a jak najmniej stracić. Jeżeli tak dalej pójdzie, bunt zostanie łatwo stłumiony. Bieżąca Siła Frakcji: 11

Espadas de Ultica zyskuje na wewnętrznych podziałach wśród przywódców powstania. Choć próbowano siłą podporządkować separatystów przywódcom w Espoir, to się nie powiodło. Organizacja powoli zaczyna odzyskiwać siły. Bieżąca Siła Frakcji: 2

Hierarchia Kultu Pięciu również wykorzystuje każde potknięcie buntowników. Listy pasterskie odczytywane przy kapliczkach i w kilku świątyniach prowincji zwróciły uwagę części wiernych. Jednak powoli rośnie też opór wobec nauczania duchownych z Południa. Bieżąca Siła Frakcji: 7

Płomienne słowa młodej Dolores i wieści o jej aktywności rozeszły się już po prowincji. Rodzina Brilhar zaczyna gromadzić pod swym sztandarem coraz więcej przeciwników powstania, sama zyskując na znaczeniu. Bieżąca Siła Frakcji: 3

Rodzina Hortensio próbuje podtrzymać powstanie za wszelką cenę, co źle odbija się na jej własnych możliwościach. Bieżąca Siła Frakcji: 2

Organizatorzy Wyprawy w ciszy czekają, aż burza przeminie, mając tylko nadzieję, że ani narodowy, ani religijny fanatyzm nie przeszkodzą im ruszyć na morze. Bieżąca Siła Frakcji: 2

Zakon Gwiazdozbioru metodycznie i nieśpiesznie zbiera swoje siły. Wielu widzi w statecznych rycerzach obecnych w regionie od półtorej dekady przeciwwagę dla agresywnej misyjności kapłanów związanych z Opiekunem Krainy. Bieżąca Siła Frakcji: 6

W trudnej sytuacji znalazł się tymczasem Zakon Prawości. Ma wielu wrogów wśród przywódców powstania, przyjął uciekających ze stolicy lojalistów, a teraz jego sojusz z rodzina de Hortensio stanął pod znakiem zapytania. Kto wie, może mnisi-rycerze Elena zostaną wygnani z tej prowincji? Bieżąca Siła Frakcji: 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz