wtorek, 22 czerwca 2021

Frakcje Espoir: Stan po Drugiej Wyprawie

W prowincji Espoir wybuchło powstanie, które albo zwycięży albo zostanie utopione w krwi. Miejscowe organizacje, familie i zakony toczą więc ostrożną grę o przetrwanie w tych trudnych warunkach. Jeżeli chcecie wpłynąć na ich przyszłość zapraszamy Was na kolejne wydarzenie z serii Wyprawy na Dwory Końca Świata, które odbędzie się już w dniach 26-27 czerwca 2021 r.!

 


 

Dwór hrabiny

Siła Frakcji: Zniszczona

Hrabina Melanie utraciła władzę, członkowie jej dworu rozpierzchli się, zginęli lub dołączyli do innych sił.

 

Powstanie w Espoir

Siła Frakcji: 16

Frakcja założona przez Graczy

Buntownicy przejęli kontrolę nad miastem. Inne ważne Frakcje przekazały im część swoich sił. Powstańcy zbroją się i szykują zarówno do obrony swojej twierdzy, jak i rozszerzenia siłą swych wpływów.

 

Espadas de Ultica

Siła Frakcji: 1

Chociaż większość tych elenickich separatystów przyłączyła się do powstania, część pozostaje nieufna wobec jego przywódców, wśród których dominują Południowcy. Ci podtrzymują istnienie organizacji, jednak jest to marginalna grupa.

 

Hierarchia Kultu Pięciu

Siła Frakcji: 3

Frakcja założona przez Graczy

Chociaż przewodzący hierarchii Opiekun Księgi należy obecnie do przywódców Powstania, większość kapłanów i mnichów podchodzi do buntu z dużym dystansem. Wielu ludzi zwróciło się do nich o wsparcie duchowe, co wzmocniło Frakcję, zwłaszcza wobec włączenia się miejscowej szlachty w bunt.

 

Rodzina Brilhar

Siła Frakcji: 2

Rodzina de Brilhar ostrożnie poparła powstanie. Plany wyprawy na inne Stworzenie, snute przez Pana Ignacio zostały na razie odłożone na później, bo zbyt dużo zasobów musiało zostać zaangażowanych w utrzymanie pozycji w prowincji. Tymczasem młoda Dolores de Brilhar próbuje zjednoczyć siły kunktatorów i lojalistów pod swoim sztandarem. Jeśli Powstanie upadnie, jej rodzina może przetrwać właśnie dzięki temu.

 

Rodzina Hortensio

Siła Frakcji: 2

Ta elenicka familia w pełni poparła Powstanie. Wszelkie zasoby, jakie jej pozostały, zostały skierowane do obrony jej posiadłości. W końcu bunt nie musi zakończyć się sukcesem.

 

Wyprawa

Siła Frakcji: 2

Frakcja założona przez Graczy

Wobec wybuchu buntu, odważni podróżnicy musieli odłożyć swoje plany. Stracili też ważnego sojusznika oraz kontakt ze swoim możnym patronem. Uważnie obserwują jednak sytuację w prowincji, gotowi zaoferować swoje usługi temu, kto umożliwi im ruszenie w nieznane.

 

Zakon Gwiazdozbioru, komturia Suntastra

Siła Frakcji: 4

Tradycjonaliści z Zakonu Gwiazdozbioru zaczęli powoli umacniać swoje wpływy w prowincji. Zawarli cenny sojusz z rodziną Brilhar i udało im się pozbyć węża kryjącego się w ich zamku. Jednak ostatnie wydarzenia podały w wątpliwość przyszłość Zakonu w tym regionie. Upadek dworu hrabiny i rozszerzający się bunt są realnym zagrożeniem dla Ordo Constelatio. Komtur de Turmeille ostrożnie rozważa kolejny ruch.

 

Zakon Prawości, komturia Diferro

Siła Frakcji: 3

Pozbawiony komtura rycerski zakon poniósł w ostatnich tygodniach wiele porażek. Utracił cenny artefakt i ważnych członków. Musiał mierzyć się z nieprzychylnymi siłami buntowników i przyjąć pod swój dach wycofujących się z Espoir lojalistów. Jego przyszłość jest niepewna, ale jeśli komturia się obroni, zyska przysługi u wielu wpływowych ludzi.

 

Siły ekspedycyjne

Siła Frakcji: ?

Z Urbine, stolicy Północy, przybędą wojska mające zakończyć Powstanie w Espoir, może słowem, ale prędzej mieczem. To jest pewne. Ich siła jest jednak jeszcze nieznana.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz