piątek, 11 października 2013

Z perspektywy szlachty i dworzanWprowadzenie
Dwory Końca Świata będą systemem opowiadającym o szlachcie. Władza, polityka i dbałość o honor oraz przyszłość rodziny będą ważnymi tematami naszej gry. Nie wszyscy bohaterowie będą szlachetnie urodzeni. Jednak i plebejskie postaci powiążą swój los z możnymi w ramach tej samej frakcji. Oczywistym zatem jest, że  podręcznik będzie przyjmował punkt widzenia dobrze urodzonych. Perspektywę dworu. Ogląd świata przez pryzmat władzy. Warto poświęcić temu więcej uwagi.

Dlaczego tak patrzymy na Stworzenie:
Bohaterowie naszej nowej gry to ludzie dworów. Niekoniecznie dobrze urodzeni, nie zawsze zamożni. Za każdym razem jednak związani ze szlacheckim sposobem myślenia i stylem bycia. Staramy się patrzeć na opisywany przez nas świat z ich punktu widzenia. O Imperium przez ostatnie lata mogliście przeczytać wiele. Staraliśmy się zawsze tworzyć rzeczywistość złożoną. Nie ma jednego słusznego sposobu jej widzenia, tak jak nie ma jednoznacznych bohaterów czy łotrów. Dlatego szlachecka perspektywa jest jednym z możliwych ujęć tej rzeczywistości.

Ludzie dobrze urodzeni patrzą na świat trochę inaczej. Mniej martwią się codziennością a więcej patrzą w przyszłość. Nie myślą jednak wtedy o abstrakcyjnym postępie a przyszłości konkretnej rodziny. O jej dobrobycie, sukcesji, korzystnych mariażach. Drobne wydatki są w tej perspektywie mniej ważne niż długoterminowe inwestycje. Tyczy się to tak pieniędzy jak i innych zasobów. Wykształcenie dobrego lojalnego sługi jest w końcu warte poświęcenia czasu i kosztów zapewnienia mu bytu. Szlachetnie urodzeni inaczej też patrzą na innych ludzi. Dzielą ich na narzędzia, sojuszników i konkurentów. Podobnie widzą również przedstawicieli obcych ras. Jakże różni się to od perspektywy Sierot, żyjących z dnia na dzień i troszczących się o przetrwanie ludzkości bardziej niż własny dobrobyt!

Szlachecki etos jest może być dla nas pełen pozornych sprzeczności. W gruncie rzeczy jest jednak bardzo spójny. Interesy zbiorowości przeważają nad osobistymi dążeniami. Trwanie rodziny jest ważniejsze od krótkotrwałych korzyści. Honorowi ustąpić musi osobiste bezpieczeństwo. Dla niego można poświęcić życie jednostki. Interesy Rodu powinny być istotniejsze od prywatnych. Jednocześnie świat szlachty to też domena wielkich ambicji i dalekosiężnych planów. Ryzyka podejmowanego w imię ogromnych korzyści. Ciągłego balansowania na wąskiej krawędzi między sukcesem a tragedią. Wszystko to uzasadnia opisanie świata z tego ciekawego i nie przez wszystkich rozumianego punktu widzenia.

Jak to uzyskujemy:
Taki świat staramy się opisywać na każdym kroku podręcznika. Nie tylko wstawki fabularne, ale też główny tekst wykorzystuje tę perspektywę. Poświęcamy dużo miejsca imperialnej polityce, jej celom i metodom. Opisujemy szlacheckie życie rodzinne i zależności między szlacheckim dworkiem a funkcjonowaniem Rodu. Wiele takich fragmentów ma charakter opowieści i osobistych przemyśleń dobrze urodzonych postaci. Zarówno temat jak i forma opisu świata obracają się wokół tych kwestii.

Gra zawiera też rozwiązania mechaniczne wspierającą tę konwencję. Pozwalamy postaciom zarządzać ziemskimi posiadłościami, żenić się i przekazywać dzieciom majątki. Postać może zginąć, ale jej dziedzictwo żyje w rodzinie. Nadto umożliwiliśmy tworzenie opowieści związanych z typowo szlacheckimi zawodami. Tak prowadzenie wojen, służba władcom w roli dworzan, dyplomatów czy szpiegów jak i w końcu zdobywanie tytułów i urzędów znalazły odbicie w zasadach gry.

W jaki sposób widać to w podręczniku:
Aby lepiej oddać opisaną wyżej perspektywę przebudowaliśmy układ podręcznika. Dzieli się on teraz na dużo więcej znacznie krótszych rozdziałów. Duża część z nich poświęcona jest właśnie szlacheckiemu spojrzeniu na świat. Piszemy o Rodach i polityce. Omawiamy oddzielnie problematykę prowadzenia wojny, zarządzania własną domeną czy dworskiej Gry. Taka struktura ułatwić ma czytelnikowi zrozumienie szlacheckiej perspektywy na konkretne sprawy.

Pod tym kątem zostały przekształcone też niemal wszystkie znane Wam elementy podręcznika. Opisy (a nawet listy) Dziedzictw, Umiejętności, Wad i Zalet zawierają szlachecki punkt widzenia. Zmodyfikowaliśmy odpowiednio listę Szkoleń. Nawet ekwipunek czy Reputacja zostały przedstawione tak, by jak najlepiej oddawały zasady rządzące życiem dobrze urodzonych. Cały podręcznik został zaprojektowany tak, żeby łatwo było przyjąć tę szlachecką perspektywę.

Podsumowanie
Koncepcja stworzenia serii gier w świecie Dziedzictwa Imperium oznacza opisywanie Stworzenia na różne sposoby. Zaczynamy od perspektywy bywalców Dworów Końca Świata. Wszystko to przełożyło się na dobór dostępnych dla Was postaci. Każdy Ród to inne spojrzenie na kwestię szlachectwa. Biora rozumieją je w kontekście wojennego męstwa. Księstwo Wzgórz to rycerskie klany, znajdujące oparcie w potężnych posiadłościach. Dla każdego w Laion dobrze urodzony jest przede wszystkim człowiekiem dworu. Dla Realmitów i Regalitów szlachectwo wywodzi się z prawa krwi. Dla tych pierwszych to kwestia pochodzenia ze starożytnych linii, które trwają od tysiąca lat w ukryciu. Ich siła opiera się na wymianie przysług. Dla Magów najważniejsze jest urodzenie z Talentem. Naznaczenie od kołyski przez Bogów. Każda z tych koncepcji pojawiła się i na naszym świecie. O nich między innymi chcemy Wam odpowiedzieć w Dworach Końca Świata.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz