czwartek, 10 maja 2012

Ostatnio w Imperium

Wiec Imperialny zniósł Dekret Imperatora, umożliwiając kobietom podróże, pozwolił Regalii na powołanie wielkiej armii i uznał niepodległość Księstwa Wzgórz od Biora.


Po Wojnie Sukcesyjnej lajonickie księstwo Combrai znalazło się we władaniu generała Nicolasa le Fay, hrabiego Silveclaire. Zniszczył on dawną dynastię. Jest pierwszym władcą tej krainy od tysiąca lat nie noszącym nazwiska de Laion.

Półelfy żyjące na ziemiach Ligi Północnej (Biora) rozpoczęły powstanie. Ich akcja nie zyskała sankcji Wiecu Imperialnego. Insurekcja jest krwawo tłumiona przez Biora.

Książę Zygmunt Franciszek Trenton de Laion de Montsegur, władca tych ziem, podupadł na zdrowiu. Po śmierci jego kanclerza Jeana Paula Cozziniego i zagładzie dynastii Combrai ciężka go trafiła cholera. Kontrolę nad księstwem przejmuje powoli jego bratanek i następca tronu, Chrom Ludwik Trenton de Laion de Montsegur.

Oto teksty dwóch ważnych rozporządzeń wydanych przez władców naszej krainy:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz