czwartek, 29 lipca 2021

Frakcje Espoir - stan po Trzeciej Wyprawie

 

Bunt w Espoir upadł! Prowincja jest znowu częścią Imperium Lainów, ale nie zakończyło to jej problemów. Przeciwnie, te się wręcz mnożą. Nowe i stare frakcje patrzą łakomie na nieobsadzone stanowisko hrabiowskie. Jeżeli chcecie wpłynąć na ich przyszłość zapraszamy Was na kolejne wydarzenie z serii Wyprawy na Dwory Końca Świata, które odbędzie się już w dniach 31 lipca - 1 sierpnia 2021 r.!

 

Korpus ekspedycyjny

Siła Frakcji: 30

Generał Vitario stłumił bunt szybko i sprawnie, choć sukces zawdzięcza w równym stopniu własnej strategii, co zdradzie części przywódców buntu. Jego wojsko okupuje stolicę prowincji, w której i on chwilowo rezyduje. Imperialne patrole przeczesują region w poszukiwaniu niedobitków powstańców. Zakon Gwiazdozbioru i rodzina Brilhar natychmiast zadeklarowały lojalność względem korpusu, ale generał im nie ufa. Nie może też pozostać w Espoir zbyt długo. Polityczne interesy wzywają go do Urbine, stolicy Północy, gdzie planuje odbyć tryumf po swoim zwycięstwie. Będzie jednak w tym celu musiał wycofać stąd dużą część swoich sił, a na to Espoir nie jest jeszcze gotowe.

 

Dwór hrabiowski

Siła Frakcji: 1

Nieliczni dworzanie, którzy zdołali się ukryć przed buntownikami i opuścić miasto, wracają teraz do opuszczonego hrabiowskiego pałacu. Choć nie wiadomo, kto będzie nowym władcą, dwór musi być gotowy na jej lub jego przybycie!

 

Powstanie w Espoir

Siła Frakcji: Zniszczone

Frakcja założona przez Graczy

Bunt upadł. Jego przywódcy zginęli, zostali straceni, czekają na egzekucję - lub zdradzili. Nieliczni uciekli i przyłączyli się do innych Frakcji.

 

Espadas de Ultica

Siła Frakcji: 4

Eleniccy separatyści ponieśli ciężkie straty w czasie nieudanego buntu, ale część powstańców przyłączyła się na powrót do organizacji. Wzmocniło ją to znacząco, ale też prowadzi do głębokich podziałów. Ci, którzy przelewali krew w Espoir nie mają zaufania do swoich ostrożniejszych kamratów.

 

Hierarchia Kultu Pięciu

Siła Frakcji: 10

Frakcja założona przez Graczy

Gdzie wiele sił walczyło ze sobą, tam Kult zyskiwał. Obecnie stanowi drugą siłe w całej prowincji. Organizacja stracila co prawda swoją głowę i wielu niepokoi się, jaki będzie charakter nowego Opiekuna Krainy. Tymczasem pod przywództwem rozwaznej przeoryszy Bernadette Hierarchia ma się nad wyraz dobrze. Niestety, generał Vitario ani trochę nie ufa kapłanom ze względu tak na osbiste doświadczenia jak i na ich udział w buncie.

 

Rodzina Brilhar

Siła Frakcji: 4

Rodzina de Brilhar sporo straciła na buncie, ale w oczach oficerów korpusu ekspedycyjnego nie dopuściła się zdrady. Chociaż kilkoro jej przedstawicieli znajduje się w lochu generała Vitario, sama familia zaczyna odbudowywać swoje siły. Pan Ignacio de Brrilhar zaczyna snuć plany objęcia hrabiowskiego urzędu lub przynajmniej wydania swojej córki za tego, kto zostanie władcą Espoir.

 

Rodzina Hortensio

Siła Frakcji: 5

Ziemie elenickiej rodziny de Hortensio są ostatnim bastionem buntowników. Korpus ekspedycyjny szykuje się własnie do ostatecznego ataku na ich zamek. Ten jest mocno broniony, a część familii ma już plan na wypadek porażki.


Wyprawa

Siła Frakcji: 2

Frakcja założona przez Graczy

Wobec wybuchu buntu, odważni podróżnicy musieli odłożyć swoje plany. Póki port w Espoir blokuja okręty floty imperialnej, ruszenie w nieznane nie jest niestety możliwe.

 

Zakon Gwiazdozbioru, komturia Suntastra

Siła Frakcji: 8

Zakon Gwiazdozbioru zyskał dużo prowadząc ostrożną i zachowawczą politykę wobec buntu oraz chroniąc prostych ludzi przed wszystkimi stronami konfliktu. Od lat nie był tak silny w tym regionie, a odbudowa jego starego zamku ma się ku końcowi.

 

Zakon Prawości, komturia Diferro

Siła Frakcji: Zniszczona

Podczas oblężenia Diferro kasztel został wysadzony przeez obrońców, grzebiąc zarówni ich, jak i zastępy atakujacych go powstańców. Zakon Prawości nie jest obecnie w stanie działać w tej prowincji.


Faktoria Wschodnioimperialnej Kompanii Handlowej

Siła Frakcji: 2

Frakcja założona przez Graczy

Najpotężniejsza spółka handlowa w Imperium Lainów zaintereowała się możliwością zdobycia  kontraktów na odbudowę Espoir. Zarobiła już sporo na samym buncie i planuje zainwestować w ten region - zwłaszcza, że ostatnio musiała ewakuować jedną ze swoich wyspiarskich faktorii. Na razie zdobyła tu jedynie przyczółek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz