poniedziałek, 28 maja 2012

Rozszerzony słowniczek niższego elfiegoCzasowniki:
jestem, być – eho, eheien;

czynię, czynić – siao, siaen;
idę, iść – aina, ainen;
jadę konno – iubetho, iubethen;
jem, jeść – koutho, kouthen;
kocham, kochać – oliaelo, oliaelen;
kupuję, kupować – ethoceaio, ethoceaien;
mam, mieć - ocero, ocerein
nienawidzę, nienawidzić – uicaelo, uiaelen;
piszę, pisać – aietho, aiethen;
rozdzielam, rozdzielać – eaimo, eaimen;
tworzę, tworzyć  – aethoro, aethoren;
walczę, walczyć – eaivao, eaivaen
widzę, widzieć [moc] - aesaio, aesaien
widzę, widzieć [rzeczy materialne] - eido, eidein
władam, władać – eaielo, eaielen;
zabijam, zabijać – acereho, acerehen.

Rzeczowniki:
bóg – raeleh;
cesarstwo – laelea;
cesarz – laeleaiel;
chaos – ivo;
dom – aelaeth;
deszcz – oisaiow;
dziedzictwo – raehssea;
dzieło – aesse;
dzień – aeloum;
imperium – heairasea;
jedzenie (owoce) – couthel;
koń - ioiubeth
krew – xeareith;
miasto - oileth
miecz – eaireth;
mięso – reithai;
moc – ueil;
monarchia – oieaisea;
niebo – aeloir;
noc - eoira
ogień – aes ,
porządek – ovi;
powietrze – oir;
rzeka – aelave;
słońce – aesel;
strój – ehaes;
śnieg – einaiov;
śmierć – ace;
woda – ela;
wojna – ueaivaisai.
ziemia – and (w części dialektów anda);
życie – ere.

Przymiotniki:
ciemny – oira;
ciepły – aesoia;
duży – ienea;
jasny – aesa;
mały – aenea;
silny – uehea;
słaby – aehea;
zimny – einia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz