sobota, 22 maja 2021

Frakcje Espoir: stan po Pierwszej Wyprawie

W prowincji Espoir rozpoczęła się gra o władzę, bogactwo i sławę. Biorą w niej udział rozliczne organizacje, familie i zakony. Jeżeli chcecie wpłynąć na ich przyszłość zapraszamy Was na kolejne wydarzenie z serii Wyprawy na Dwory Końca Świata, które odbędzie się już w dniach 28-30 maja 2021 r.!

 


Dwór hrabiny

Siła Frakcji: 5

Po ostatnich wydarzeniach władza hrabiny Melanie znacząco osłabła. Atak na jej pałac, choć udaremniony, oraz ujawnienie informacji o śmierci jej męża sprawiły, że jej wrogowie i konkurenci podnieśli głowy. Dziś dwór Espoir jest tylko jedną z wielu sił w hrabstwie. Ciągle potężną i mającą spore znaczenie, ale tracącą powoli grunt pod nogami. To, czy hrabina zdoła umocnić swoją pozycję, czy też utraci swoje stanowisko, to pokaże czas. W tej chwili łączą ją dobre stosunki z hierarchią Kultu Pięciu oraz Zakonem Gwiazdozbioru, ale musi liczyć się z wieloma lokalnymi wrogami i ciągłymi machinacjami Zakonu Prawości.

 

Espadas de Ultica

Siła Frakcji: 2

Eleniccy separatyści zaryzykowali wiele atakując pałac hrabiny i ponieśli klęskę, która może przekreślić ich plany obalenia władzy Południowców w prowincji. W tej chwili organizacja liże rany i poszukuje sojuszników. Może ich znaleźć w uchodźcach z południa, zwolennikach herezji Siedmiu Bodów.

 

Hierarchia Kultu Pięciu

Siła Frakcji: 1

Frakcja założona przez Graczy

Przybyły niedawno do Espoir Opiekun Księgi w randze legata szybko zorientował się, że potrzebuje zbudować tu własne stronnictwo. Zbiera więc miejscowych duchownych, kapłanów i drobniejsze zakony, pod swoją flagą. Niestety, napotkał już na silny opór ze strony miejscowej szlachty i Zakonu Prawości. Opiera się też na razie na niepewnych sojuszach ze słabnącym dworem hrabiny i tradycjonalistycznym Zakonem Gwiazdozbioru. Opiekun przeżył już jeden zamach na swoje życie. Czas pokaże, czy nie czekają go kolejne.

 

Rodzina Brilhar

Siła Frakcji: 2

Miejscowa elenicka familia została osłabiona i obrażona przez swoich sąsiadów, de Hortensio, oraz Południowców z Zakonu Prawości. Gniew wzbiera w przedstawicielach tej wpływowej rodziny, ich krewnych i klientach. Biorąc pod uwagę ich reputację, wkrótce mogą zrobić coś naprawdę pochopnego.

 

Rodzina Hortensio

Siła Frakcji: 4

Ta elenicka familia wzbogaciła się ostatnio znacząco i za pośrednictwem Zakonu Prawości uzyskała silne powiązania z imperatorskim dworem. Teraz celem jej przywódców jest osadzenie jednego ze swoich, najlepiej cieszącego się dobrą sławą Horatio de Hortensio, na urzędzie hrabiego Espoir. Mają silne poparcie wielu miejscowych oraz wpływowego Zakonu Prawości. Ten jednak czeka na nowego komtura, co może sprawić, że ten sojusz straci cenny czas, tak ważny w politycznych rozgrywkach.

 

Wyprawa Kompanii Tęczowej Perły

Siła Frakcji: 1

Frakcja założona przez Graczy

Odważni podróżnicy zyskali przychylność potężnego imperialnego kanclerza, lorda Montferrat – a co ważniejsze finansowanie z jego strony. W Espoir zbiera się więc wielu ambitnych, zdolnych i odważnych ludzi, którzy przybywają tu zdobyć bogactwo i sławę podczas wyprawy na Lodowe Morze. To oczywiście bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, więc ta frakcja może zarówno stać się niezwykle ważna w miejscowej polityce, jak i zniknąć równie szybko, jak się pojawiła.

 

Zakon Gwiazdozbioru, komturia Suntastra

Siła Frakcji: 3

Tradycyjny rycerski zakon tradycji Chmera panuje nad ziemiami w południowo-wschodniej części prowincji. Już dwukrotnie wszedł w tym regionie w konflikt z nieprzychylnym mu Zakonem Prawości. Jak na razie jednak wytrzymał wszelkie przeciwności i utrzymał swoją obecną siłę. Jego wielkim problemem jest niezwykła ostrożność, z jaką komtur de Turmeille waży swojej siły. Sytuacja jest niepewna, Fortuna sprzyja śmiałym (jak mawiają Elenici), ale to nie leży w naturze skłonnych do kontemplacji zakonników Ordo Constelatio. Na razie starają się oni podtrzymać swój sojusz z dworem hrabiny, nie osłabiając jednak dobrych układów z miejscowymi.

 

Zakon Prawości, komturia Diferro

Siła Frakcji: 5

Rycerski zakon wyznawców Elena rośnie w siłę w całym Imperium Lainów. Prowincja Espoir byłą jak dotąd areną zarówno jego porażek, jak i znaczących zwycięstw. Komtur Fabrizio di Moro zadbał o to, by organizacja zbudowała silny sojusz z rodziną de Hortensio i robił wszystko, by osłabić władzę dworu hrabiowskiego. Na obydwu polach odniósł sukces, ale sam położył życie na Campo Traidores. Teraz Zakon Prawości jest jedną z najpotężniejszych organizacji w całej prowincji, ale brakuje mu przywódcy, który mógłby wykorzystać ten szczęśliwy obrót spraw. Jak sprawy się dalej potoczą, trudno teraz orzec.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz